Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Το χέρι του Τουρκικού φασισμού είναι στην Ελλάδα


  Καταπιέσεις , επιδρομές , προσαγωγές , συλλήψεις στους επαναστάτες απο την Τουρκία
Το χέρι του Τουρκικού φασισμού είναι στην Ελλάδα


 - 19 Φεβρουαριου Η Φαντίκ Αντιγιαμαν είχε προσαγώγη , δικαζεται για εκδόση της.

 - 21 Μαρτίου 2013  Γκίονουλ Γιλμαζ (Εμινε) με απαγώγη φυλακίστηκε.

- 22 Μαρτίου 2013 στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη εγινάν επιδρόμες σε σπίτια, σε μαγάζια και προσαγωγήσαν 14 ατόμα πολιτικοί προσφυγές απο Τουρκία.

 -  6 Απρίλιου 2013 ο Χουσείν Τσάκιλ ,με δικη για εκδόση του φυλακίστηκε...

 

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΞΩΡΙΕΣ, ΟΥΤΕ ΣΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΔΕ ΛΙΓΙΣΑΝΕ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

Κάτω ο φασισμός , ζήτω η πάλη.


 

- 19 Φεβρουαριου Η Φαντίκ Αντιγιαμαν είχε προσαγώγη , δικαζεται για εκδόση της.

- 21 Μαρτίου 2013  Γκίονουλ Γιλμαζ (Εμινε) με απαγώγη φυλακίστηκε.
- 22 Μαρτίου 2013 στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη εγινάν επιδρόμες σε σπίτια, σε μαγάζια και προσαγωγήσαν 14 ατόμα πολιτικοί προσφυγές απο Τουρκία.


22 Μαρτίου 2013 στην Θεσσαλονίκη

22 Μαρτίου 2013 στην Θεσσαλονίκη
22 Μαρτίου 2013 στην Θεσσαλονίκη
22 Μαρτίου 2013 στην Αθήνα
22 Μαρτίου 2013 στην Αθήνα
22 Μαρτίου 2013 στην Αθήνα, Σοφρα
22 Μαρτίου 2013 στην Αθήνα, Σοφρα
22 Μαρτίου 2013 στην Αθήνα, Σοφρα


 

 

 - 6 Απρίλιου 2013 ο Χουσείν Τσάκιλ ,με δικη για εκδόση του φυλακίστηκε.


 Το χέρι του Τουρκικού φασισμού είναι στην ΕλλάδαΚάτω ο φασισμός , ζήτω η πάλη.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΞΩΡΙΕΣ, ΟΥΤΕ ΣΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΔΕ ΛΙΓΙΣΑΝΕ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Δημοφιλείς αναρτήσεις